Tarptautinis šachmatų turnyras ‚Butnoriui-70‘

4-oji diena - 6 ratas

GM-turnyro kertine partija, suprantama, buvo O.Ladva – T.Laurušas. Ji turėjo atsakyti į besiperšančius klausimus: ar jaunajam Estijos meistrui pavyks ir toliau tęsti triuškinančią dominaciją baltąja spalva, ar jis dar nepavargo, ar užteks valios ir drąsos partijoje prieš nors ir sužeistą, tačiau daugelio gerbėjų karštai palaikomą Lietuvos čempioną tiesiog jo paties namuose.

Išties, O.Ladvai teko nueiti erškėčiuotą kelią iki geidžiamos pergalės, kol pagaliau ją pasiekė 82-u ėjimu. Debiute estui pavyko atrasti kabliukų, kurie jam padėtų tolimesne stadijose. Dar iki 10-o ėjimo jis traumavo T.Laurušo pėstininkus karaliaus sparne, užmokėjęs rikių pora, perleista varžovui. Keista, tačiau T.Laurušas mažai vertino šį strateginį turtą, nes pats pasiūlė vieną savo rikių varžovui jau 11-u ėjimu. Netrukus O.Ladva aplinkiniu keliu savo valdove įšliaužė į h5 ir ėmė patruliuoti karaliaus sparne. 16-u ėjimu estas įpylė žibalo į ugnį, žaisdamas 16.g4! Rizikingas ėjimas nuo karaliaus, tačiau sąžininga ir nedviprasmiška savo ambicijų paraiška.

Tomas gynėsi 16… Žc6-e7, tačiau O.Ladva nesiliovė draskytis 19.f3. Pasinaudojęs e3-lauko susilpninimu, Tomas ten įsiveržė žirgu, netgi laimėjo kokybę, tačiau atvėsinti O.Ladvos nesisekė, mat susirėmimo metu estas gavo 2 pėstininkus už kokybę ir staigiai į žaidimą įkėlė kampe snūduriavusį bokštą. O.Ladvos ir ,manau, K.Kulaots’o ambicijas kurstė į juodųjų poziciją įsibrovę baltieji h5 ir f5.

Negalėdamas prasilaužti pro T.Laurušo barikadas karaliaus sparne, O.Ladva suprato, kad laikas atidaryti naują frontą valdovės sparne 23.c4! 26-u ėjimu į mūšį įsijungė baltųjų žirgas. Greitai tapo aišku, kad tai puikus ir šviežias pastiprinimas. 29.Bg1 ėjimu O.Ladva ėmė skinti savo drąsos, parodytos 16.g4!, vaisius. T.Laurušas atitraukė savo karalių nuo benugriaudinčios ugnies, tačiau užkliuvo už 30.Že4! Kokybę dabar teko grąžinti, o O.Ladvai pavyko iš operacijos išplaukti su pėstininku viršaus. Tiesa, dar laukė ilgas kelias pralaužti įvairiaspalvių rikių gynybinę barikadą, tačiau nuo to momento tapo akivaizdu, kuris žaidėjų užsako muziką.

Dailiu taktiniu įsiveržimu 38.Vg6! estui dar pavyko pagilinti Lietuvos čempiono vargą. Valdovėms palikus lentą, O.Ladva nesijaudindamas perėjo karaliumi visą lentą, kol atsidūrė d7. Paklojęs kilimėlį savo e-pėstininkui, estas pajudėjo pirmyn…

Didžiulės sportinės svarbos pergalė O.Ladvai, išvedusi Estijos šachmatininką ant lygaus kelio į didmeistrio normą. Viskas, ko dabar jam trūksta – tai nepralaiminėti partijų. Tačiau nereikia užmiršti, kad iš likusiųjų 3 O.Ladvai teks 2 žaisti juodaisiais.

Tuo tarpu kitam normos aspirantui V.Kazakovskiui iš Baltarusijos ketvirtadienį aiškiai nepasisekė partijoje prieš normos šansus palaidojusį T.Stremavičių. Susikaupęs ir visiškai pasinėręs į žaidimą, jaunasis baltarusis užklupo Titą išradinga debiutine pėstininko auka jo mylimoje, bet nepatvarioje olandiškojoje gynyboje. Kurį laiką Titas bandė išlaikyti pėstininką, bet paskui įsitikino, kad tai baisiai nepatogu ir grąžino atgal. Tačiau V.Kazakovskis neatlyžo ir pasiūlė kitą pėstininką 12. Žf:d2! Titas suprato varžovo kląstą ir atsisakė “dovanos”. Kol T.Stremavičius evakuavo savo karalių iš centro į karaliaus sparną, pakely jis neteko pėstininko. Valdovės jau buvo iškeistos, tad atrodė, kad lieka mažai šansų prieš visada darbštų ir kantrų baltarusį.

 Tačiau reikia pasakyti, kad Titas nepasidavė panikai. 28-u ėjimu jam pavyko įtvirtinti savo bokštą c4-lauke ir priversti V.Kazakovskį užleisti c-liniją. Vėliau į priekį masiškai ėmė judėti juodųjų pėstininkai karaliaus sparne. Baigiantis pirmąjai kontrolei Titui pavyko giliai užkišti savo pėstininką į h3. Tai padarė įspūdį V.Kazakovskiui ir jis sutiko kartoti ėjimus juodąjam bokštui nepaliaujamai puolant jo karalių c-linija. Laimingas išsigelbėjimas Titui ir širdperša V.Kazakovskiui, kuriam dėl GM-normos dabar reikia laimėti visas likusias 3 partijas.

Paskutinės L.D’ costos ir M.Mareko viltys normai žlugo, abiems patyrus pralaimėjimus prieš didmeistrius K.Stupaką ir K.Kulaotsą. Tuo tarpu mūsų brangus svečias iš Monako Pierre Villegas tvirtai laikėsi ir sėkmingai atsilaikė juodaisiais prieš aiškiai ketinusį jį nugalėti Baltarusijos didmeistrį Andrei Kovalevą.

Nepaisant kelių blankių bekraujų lygiųjų priekinėse “B” turnyro lentose, ketvirtadienį ir čia buvo sužaista kovingų partijų. Galima pažymėti patyrusio IM Vaido Sakalausko pergalę juodaisiais prieš Kauno studentą FM Tomą Tvarijoną rizikingame Alechino gynybos 4 pėstininkų atakos variante. Kita pasigėrėjimo verta kova vyko prie 4-osios lentos tarp 74 metų meistro iš Kauno Kęstučio Kauno ir 72 metų Suomijos didmeistrio Heikki Westerinen’o. Po maždaug 90 ėjimų ilgumo partijos Kęstučiui pagaliau pavyko palaužti Heikki. Didžiulės sportinės svarbos pergalė Kauno senjorui, kovojančiam dėl 1-ojo prizo 65m. ir vyresnių senjorų įskaitoje!

Partijų transliacija